2019 SEMICON Taiwan國際半導體展


st-kv-banner1_450x150_zh_0.jpg

【展覽名稱】:SEMICON Taiwan 2019國際半導體展

【展期日期】:2019/9/18(三) - 9/20五)AM10:00 ~ PM5:00 (最後一日參觀至4:00PM)

【展示地點】:台北南港展覽館一館 

【攤位號碼】:K2488

                 (本展為專業展,12歲以下兒童與嬰兒謝絕入場!)2019-06-24
關注